Analiza wartości szkód

Przeglądanie danych tabelarycznych

Wyszukiwanie strat

Opis interfejsu

Celem znalezienia osoby należy wpisać w powyższych polach minimum 2 dane.

Podaj minimum dwie dane

Niezalogowani użytkownicy widzą tylko wyniki wyszukiwania, pełne dane są dostępne po zalogowaniu.

Dzięki prezentowanemu panelowi osoby poszkodowane mają możliwość uzyskania rekompensat za poniesione szkody, których wysokość została określona personalnie i jest dostępna w panelu „po zalogowaniu”.

 

Każda osoba rejestrując się na stronie ma możliwość analizy danych dotyczących strat swojej rodziny. Po zalogowaniu pojawi się panel opisujący wartości wszystkich strat w podziale na powyższe kategorie, z wyszczególnieniem wartości za konkretną szkodę, jak również podsumowanie zbiorcze dające obraz jaka łącznie kwota jest należna rodzinie.

pl_PL