Analiza wartości szkód

Interaktywne przeglądanie danych

Powiat zamojski

W ujęciu wizualnym, na mapie zostały uwzględnione obecne granice gmin.

Gmina Łabunie

Sumaryczna wartość szkód
Procent zniszczeń

Straty materialne
Straty niematerialne
pl_PL